پیرایشگر موهای زائد با موم (اپیلاسیون)

 

⇐ دراین دوره شما موزدایی بدن و صورت به وصیله موم را آموزش خواهید دید.

 

 

سرفصل های استاندارد دوره

 

  • آلودگی زدایی محیط
  • حفاظت و بهداشت فردی
  • مشاوره و پذیرش مشتری
  • آنالیز ساختمان پوست
  • آنالیز ساختمان مو
  • موزدایی بدن (اپیلاسیون)
  • مراقبت ازپوست پس از موزدایی

مشخصات دوره

 

  • سطح دوره:         تخصصی
  • نحوه برگذاری:      عمومی
  • مدرک :               گواهی فنی و حرفه ای